U bevindt zich hier: home » 1HIS/AIS » Wie wat waar

Wie wat waar

Wie, wat, waar cluster regio Arnhem

Taakverdeling clusterbeheer

Het clusterbeheer kent diverse disciplines en centrale tabellen. ZON-ICT is centraal aanspreekpunt voor cluster gerelateerde vragen en verzoeken, wijzigingen worden uitgevoerd onder toezicht van genoemde beheersgroep.

- Nazorg nieuwe praktijken –clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Taxe Updates – bas@apotcluster_._nl
- Beheer postcode tabel – clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Specialisten/derden tabel – clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Lifeline adres toevoegen in het centraal adresboek – clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Aanvraag nieuwe praktijk/arts – PharmaPartners, na toevoeging van clusters en laatste praktijken gaat dit over naar clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Tarieven Medicom  en wijzigingen jaarovergang – clusterarnhem@zon-ict_._nl,
o apothekers zelf op apotheekniveau.
o Huisartsen voeren eigen tarieven in op praktijkniveau
- Centraal beheer protocollen en werkafspraken -  bevers@onzehuisartsen_._nl / bas@apotcluster_._nl
- Onderhoud / nieuwe zorgverzekeraarcode – clusterarnhem@zon-ict_._nl.
- Periodiek ontdubbelen van patiënten batch – clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Ontdubbelen van patiënten individueel –Individuele apothekers.
- Edifact (recept) koppeling met een externe apotheek – clusterarnhem@zon-ict_._nl
- Aanvraag nieuwe ruiter – clusterarnhem@zon-ict.nl
- Administratieve zaken – bevers@onzehuisartsen_._nl
- Overig -  bevers@onzehuisartsen_._nl

Clusterbeheerders cluster regio Arnhem
De beheerdersgroep vergadert ongeveer 6 maal per jaar en bestaat in januari 2105 uit de volgende personen:
- Bas Vrijhof – Apothekers
- Marijke Corsten – Huisartsen (cluster Elst)
- Hugo van Meurs – Huisarts (cluster Arnhem)
- Martijn Meermans – Huisarts (cluster Velp)
- Robbert van Hasselt – Huisarts (cluster velp)
- Steven Stolp - Voorzitter
- PharmaPartners – Guy Slikker
- George Vollebregt – Ondersteunend clusterbeheerder ZON-ICT

Bestuur cluster regio Arnhem (stichting SIHAAZ)
Op dit moment bestaat het bestuur uit:
• Ronald Tijhuis, apotheker .
• Jan Willem Ruskamp, apotheker.
• Dorien Cohen Stuart, huisarts .
• Richard Linders, huisarts, penningmeester.
• Steven Stolp, voorzitter.

Stichting & dagelijks beheer
Het gezamenlijk gebruiken van gegevens en basistabellen vereist een professionele organisatie voor het beheer en onderhoud van deze tabellen en gegevens. Dit beheer is een gedeelde taak van Pharmapartners en de aangesloten huisartsen en apothekers.
De stichting informatiebeheer huisartsen en apothekers Arnhem zuid. is een officiële stichting met een bestuur en statuten. De stichting heeft als doel het cluster op een goede manier te beheren en de samenwerking tussen zorgverleners te ondersteunen. De statuten zijn voor de leden op te vragen via het centrale mailadres.
De stichting kent een bestuur en een beheer. Het bestuur stelt de beheerders aan. Het bestuur wordt samengesteld uit apothekers met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon en huisartsen met bestuurstaken in de vertegenwoordigende rechtspersoon. De voorzitter is huisarts noch apotheker. De samenstelling van het bestuur is op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Wie wat waar