U bevindt zich hier: home » KIS/HIS » KIS adviesgroep

KIS adviesgroep

KIS-adviesgroep
De KIS-adviesgroep inventariseert en, beargumenteert verandervoorstellen van de gebruikers ter verbetering van de KIS protocollen Diabetes, COPD, CVRM en Stoppen met Roken en beoordeelt op relevantie.
Naast medisch inhoudelijke items kunnen ook wensen t.a.v. de inrichting van het KIS  worden ingediend,  bijvoorbeeld  over rapportages, verwijzingen via het KIS, Patiëntenportaal, IZP, etc.

Verandervoorstellen van de gebruikers
Gebruikers, huisarts en / of POH, kunnen een gewenste verandering beargumenteerd voorleggen aan leden van de KIS adviesgroep. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de KIS adviesgroep kan uw voorstel met eventuele oplossing worden voorgelegd.

KIS-adviesgroepsleden:
Leden van de KIS adviesgroep zijn vertegenwoordigers van  huisartsen en POH’s uit de verschillende regio’s, 3 consulenten en 1 Protopics medewerker. Om een van uw vertegenwoordigers uit uw regio te bereiken klik voor contactgegevens.

Jaarlijkse KIS- adviesgroepbijeenkomst in september
De groep komt eenmaal per jaar bijeen om de geïnventariseerde veranderverzoeken in te brengen.

Beoordeling en verwerking van goedgekeurde verandervoorstellen
Daarna worden de veranderverzoeken in behandeling genomen door de kaderarts en consulent of projectleider KIS en door hen beoordeeld . Bij een positieve beoordeling worden de veranderverzoeken  voorgelegd aan de medisch Adviesraad (MAR) van  de zorggroep. Na besluitvorming door MAR bouwt Topicus KIS 1x per jaar de wijzigingen in de diverse protocollen.
SHO krijgt opdracht de protocollen in de HISsen te plaatsen.

Uitzondering
Tussentijds is het soms nodig om aanpassingen te doen, bijvoorbeeld als er een nieuwe NHG-standaard uitkomt. Deze verandering is in beheer van de betreffende medisch inhoudelijk deskundigen van de Zorggroep.

KIS adviesgroep